22 nova dokumenta Aladrovićevog ministarstva

Esavjetovanja bogatija su za 22 dokumenta, koje je s 04.10.2021 postavilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Opsežna reforma sustava socijalne skrbi uz  3 nacionalna plana obuhvaća i 7 zakona – Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, te još 5 zakona o reguliranim profesijama u socijalnoj skrbi.

Prema ministrovim riječima, za sprovedbu zakona ministarstvo je u 2022. osiguralo sredstva od 362 milijuna kuna, a u 2023. se može očekivati 670 milijuna kuna više sredstava.

NOVITETI

– osniva se Akademija socijalne skrbi koja će 1.1. 2022. početi s radom

– osniva se Povjerenstvo za pritužbe građana koji će s radom početi iduće godine

– osniva se Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će početi raditi s 1. siječnjem 2023, a osnivaju se i odvajaju Obiteljski centri kao samostalne ustanove

-veće naknade, nova zapošljavanja, razvijanje novih usluga, deinstitucionalizacija

A OBITELJSKI DOMOVI?

Donosimo cijeli odomak iz nacrta Zakona, a koji objašnjava zašto se ukidaju obiteljski domovi:

“Prateći kvalitetu pružanja usluge smještaja u obiteljskim domovima Ministarstvo je utvrdilo da većina obiteljskih domova nije ostvarila zadani cilj, a to je obiteljski način života unutar obiteljskog doma, a niti je bila u mogućnosti pružati očekivanu razinu kvalitete usluge koju primjerice ustanove u sustavu socijalne skrbi pružaju i to zbog premalog broja pružatelja usluga posebice stručnjaka koji su potrebni korisničkim skupinama uključenim u obiteljske domove ili neadekvatne infrastrukture u kojoj se pružala usluga. Smatramo da će razdoblje od pet godina biti dovoljno da se obiteljski domovi preorganiziraju u ustanovu u sustavu socijalne skrbi poštujući sva definirana pravila o prostornim i kadrovskim uvjetima kako bi i dalje mogli pružati uslugu smještaja. Obiteljski domovi s manjim brojem korisnika nakon isteka roka od pest godina, u slučaju da nisu u mogućnosti osnovati ustanovu, imat će mogućnost bavljenja udomiteljstvom bilo kao tradicionalni udomitelji ili standardni udomitelji (odnosno profesionalni udomitelji) sukladno Zakonu o udomiteljstvu.”

RELICENCIRANJE

Novim zakonskim prijedlogom propisuje se da Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga za Zavod i Obiteljski centar dok jedinice područne (regionalne) samouprave utvrđuju ispunjavanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga za sve druge pružatelje usluga, a rješenja će donositi na rok do tri godine. Nastavno, istima je propisana obveza kontroliranja ispunjavanja uvjeta u skladu s donesenim rješenjem i obavještavanje Ministarstva u slučaju utvrđenih odstupanja kao i obveza suorganiziranja edukacija za pružatelje usluga. Navedeno će doprinijeti poboljšanju kvalitete skrbi za korisnika i zakonitom pružanju socijalnih usluga.

 

Nacrt prijedloga Zakona o socijlanoj skrbi možete pronaci na stranicama Esavjetovanja