Aktualno

Računi za režije stigli, ali ne i potpore Ministarstva

Već je druga polovica svibnja, računi za energente već su u dospijeću, a odgovora na mailove ni potpore Ministarstva nema na vidiku… Domovima za starije i ostalim pružateljima drugih socijalnih usluga koji su ispunili uvjete za subvencioniranje energenata,  biti će osigurana sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili toplinske energije i/ili plina u periodu od…