Aktualno Razno

Osnovano je Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika

Na sjednici Vlade 29.04.2021 donešena je odluka o osnivaju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika (objavljeno u NN 46/2021), kao savjetodavno i stručno tijelo Vlade RH, koje bi trebalo izraditi Strategiju demografske revitalizacije do 2031. Kao što je ministar Alarović izjavio : “Socijalna sigurnost i briga za naše socijalno ugrožene sugrađane jedan je od primarnih…