Aktualno Otvaranje domova za starije

Novi Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga 2022

Konačno je objavljen novi Pravilnik o mjerilima za pružatelje socijalnih usluga, u petak 23.09.2022, u Narodnim novinama 110/22, kojim je zamijenjen Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014, 66/2015, 56/2020, 28/2021, 144/2021). Osvrnut ćemo se samo na one odredbe koje se direktno tiču pružatelja usluge smještaja starijim osobama. DOMOVI KOJI IMAJU LICENCU…