Što žele županije kad su decentralizirani domovi za starije u pitanju

Sve županije se slažu u jednom – sve žele nastavak davno pokrenutog procesa decentralizacije, koji do danas nije proveden do kraja. Krajem prošle godine vlada Republike Hrvatske  donijela je zaključak za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje koriste decentralizirani domovi za starije i nemoćne, s ciljem prijenosa prava vlasništva na osnivače domova – jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), bez naknade. Napomenimo da je proces decentralizacije započeo još 2002, kada su županije postale osnivači, a do danas skoro ništa drugo nije napravljeno. Odlučeno je da će Ministarstvu u ovom procesu pomoći HZMO, koji je vlasnik 29 objekata u kojima su domovi za starije. Kako je istaknuo predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk “županije posljednjih 16 godina vode brigu od domovima, osiguravajući znatna financijska sredstva iz proračuna, kako za redovito poslovanje, tako i za poslovanje van standarda ove ustanove“, pa će prijenosom vlasništva nad nekretninama decentralizirani domovi za starije “moći povećati kapacitet domova, ulagati u vlastitu imovinu, a najvažnije je to što će sada imati mogućnost apliciranja na povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a sve za boljitak naših korisnika tih domova”.

Do kraja godine planiran je prijenos nad ukupno 14 domova za starije, a ugovori su potpisani već s Koprivničko-križevačkom, Istarskom, i Dubrovačko-neretvanskom županijom.

ANALIZA STANJA PO ŽUPANIJAMA

Analiza među županijama, koja je provedena za potrebe izrade Nacionalnog plana za razvoj socijalnih usluga u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju, pokazala je što je u županijama problematično i što je prioritet, kad su u pitanju starije osobe, odnosno domovi za starije (prema zupan.hr). Svi žele više smještajnih kapaciteta, više usluga za starije, jači nadzor, jasnija pravila vezano za minimalne tehničke uvjete za pružatelje socijalnih usluga, decentralizaciju raspodjele novčanih sredstava.

Šibensko-kninska -povećati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe, osobe kojima je potrebna palijativna skrb, kao i one s demencijom

-slabo razvijena usluga boravka za starije osobe

-poticati otvaranje obiteljskih domova kojih je na području šibensko-kninske županije jako malo (samo 4) te izvaninstitucionalnu skrb o starijim i nemoćnim osobama

-Iz proračuna Županije za socijalnu skrb se izdvaja 29.725.328,00 kuna od čega za domove za stare i nemoćne osobe 24.338.748,00 kn. Šibensko-kninska županija financira iz proračuna i udruge s područja socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 170.000,00 kn u čijim programima je i skrb o starim i nemoćnim (oko 70.000,00 kn)

Istarska – usluge smještaja za starije osobe pružaju se u: 4 županijska doma, u 3 gradska doma (Buzet, Poreč i Umag) i u 14 privatnih domova, odnosno obiteljskim domovima ili domovima čiji su osnivači trgovačka društva

-u povećanje kapaciteta u domovima u Istarskoj županiji jedinice lokalne i regionalne samouprave uložit će preko 82 milijuna kuna

-Za programe izvaninstitucionalne skrbi kao i za udruge osigurano je 900.000 kuna

Bjelovarsko-bilogorska – 1 županijski dom za starije i 46 privatna

– županijski Dom za starije Bjelovar trenutno provodi projekt kompletne energetske obnove vrijedan 13,2 milijuna kuna

– projekt Zaželi pod nazivom „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije“ vrijedan 5,3 milijuna kuna putem kojeg se brine o 366 korisnika mahom starih i nemoćnih o kojima brine 61 zaposlena žena koja pomaže korisnicima u njihovim domovima

-U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji svaki peti stanovnik ima iznad 65 godina

Osječko-baranjska – 3 županijska doma za starije u Osijeku, Belom Manastiru i Đakovu, 8 privatnih domova, 31 obiteljski dom

-u ovoj je godini planirano primjerice izdvojiti 4 milijuna kuna za Centre za socijalnu skrb, 17,5 milijuna za domove za starije i nemoćne, 15.000 kuna za sufinanciranje programa  i projekata iz područja socijalne skrbi

Međimurska – 28 domova, a od toga 1 županijski, jednom je osnivač Republika Hrvatska, a  ostali su privatni, što obiteljski što ustanove

-U proračunu županije za socijalnu skrb se izdvaja više od 5 milijuna kuna

-Od programa i projekata imaju dnevni boravak za starije i nemoćne osobe, Projekt „Pruži ruku“ poludnevni boravak za osobe s Alzheimerom, ustanova Centar za pomoć u kući, projekti udruga za starije osobe, jednokratne potpore umirovljenicima, sufinanciranje Crvenog križa koji brine o starijima kroz programe gerontodomaćica i dr.

Splitsko-dalmatinska -4 doma kojima je osnivač Županija te još oko 40 domova kao ustanove drugih osnivača  i obiteljski domovi

– za domove za starije namijenjena su sredstva u iznosu od 37.165.111,86 kn plus 23.194.075,00 koje se naplaćuju od korisnika smještaja u domovima, aSplitsko-dalmatinska županija osigurala je iz matičnog dijela proračuna dodatan iznos od 15.160.931,00 kn  namijenjenih podmirenju rashoda za zaposlene i uređenju objekata domova za starije i nemoćne osobe.

Primorsko-goranska -u PGŽ postoji 40 pružatelja usluge smještaja za starije osobe, od čega su 13 „klasični“ domovi, 24 obiteljski domovi i 3 organizirano stanovanje

-za županijske domove svake godine izdvajaju se u proračunu značajni iznosi za unapređenje prostornih uvjeta domova (za nabavu opreme, renovacija prostora i sl.)

Vukovarsko-srijemska -na području Vukovarsko srijemske županije ima 36 doma/ili ustanova za starije i nemoćne osobe, od toga: 3 županijska, 33 obiteljska doma ili ustanove za starije i nemoćne osobe

-potrebno je povećanje smještajnog kapaciteta u domovima za starije i nemoćne osobe

-educiranje i osposobljavanje stručnog kadra za rad u sustavu socijalne skrbi

-kontrola i nadzor obiteljskih domova i privatnih ustanova ista kao i u državnim domovima ili davanje ovlasti županijskim razinama za vršenje kontrole istih

-u 2020 za socijalnu skrb izdvojeno je ukupno 14.711.251,17

Brodsko-posavska -3 ustanove  socijalne skrbi, 27 obiteljskih domova i 12 udruga, vjerskih zajednica, drugih pravnih osoba i obrtnika

-ta tri zupanijska doma su sufinancirana s 602.089,77 kn, te s 6.860.716,60 decentraliziranih sredstava 6.860.716,60 a k tome ostvaruju još i vlastiti prihodi od 9.006.939,00

-za skrb o umirovljenicima namijenjen je iznos od 180.000 kuna, a za projekte u socijalnoj skrbi 12.182.362,53 kn

-nepoznati iznos izdvaja se i za energetsku obnovu zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu

Karlovačka -kod domova za starije treba riješiti  povećanje kapaciteta osoblja,  dostupnost uslužnih djelatnosti  te liječnika

-iznalaženje adekvatnijih tretmanskih riješenja za primjerice dementne korisnike

-omogućavanje različitih aktivnosti starijim i nemoćnim osobama a koje nisu smještene u Domove, primjerice ” Gerontološki centar ” ( u tijeku predradnje za osnivanje )

-Od domova u Županiji postoji županijski Dom Sv. Antun Karlovac – kapacitet 225 korisnika,  Dom Fra Srećko Badurina Ogulin – kapacitet 43 korisnika ( Udruga Victoria Zagreb ),  Privatna ustanova za stare i nemoćne Viktorovski Vivodina – kapacitet 50 korisnika, 41 privatni obiteljski dom – kapacitet 751 korisnik ( upravo u postupku osnivanja još 1 privatni obiteljski dom – kapacitet 19 korisnika )

-Dom za stare i nemoćne Sv. Antun se djelomično financira iz decentraliziranih funkcija u iznosu od 3.468.203,00 kn

Zadarska -1 županijski dom, 2 državna doma i 28 privatnih pružatelja usluge smještaja i boravka starijih i nemoćnih osoba (obiteljski domovi, obrti, d.o.o., j.d.o.o., jedna ustanova)

-smještaj u jedini županijski dom za starije i nemoćne osobe čeka se više od 8 godina

-problem su visoke cijene smještaja i neujednačena kvaliteta usluga u privatnim domovima za smještaj starijih i nemoćnih kao i neujednačena dostupnost usluga na području županije

-nedovoljan broj  stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi (županijski Dom za starije i nemoćne osobe u Zadru ima 2 socijalne radnice na oko 400 korisnika)

-Ne postoji mogućnost smještanja osoba oboljelih od Alzheimera ili/i drugih demencija ( uskoro će biti završen prostor za smještaj takvih osoba u Domu za starije i nemoćne osobe, međutim, s obzirom na stalno povećanje broja oboljelih, kapaciteti neće biti dostatni)

-za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnom smještaju izdvaja se 2.800.000,00 kuna (500,00 kuna po korisniku mjesečno, za sve osobe smještene u privatnim domovima na području Zadarske županije, bez obzira na imovinski status korisnika)

-Za Dom za starije i nemoćne osobe u Zadru izdvojeno je ove godine 500.000,00 kuna vlastitih sredstava – za dovršetak Odjela za demencije (osim decentraliziranih sredstava u iznosu od 7.311,034 kune)

-financiraju se i usluge psihijatra, internista i liječnika opće/obiteljske medicine za posjete korisnicima u domovima Sv. Frane, Zemunik i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar (za Zadar i podružnicu Preko) i za tu aktivnost izdvaja se 330.000,00 kuna

Virovitičko-podravska Županija nije osnivač niti jednog doma za starije i nemoćne, već je skrb i smještaj za starije i nemoćne organizirana u pet ustanova u privatnom vlasništvu   i u 10 obiteljskih domova koja trenutno imaju dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje starijih osoba

-problem je cijena smještaja te bi bilo potrebno osigurati više mjesta u Mreži za zbrinjavanje starijih osoba slabijeg socijalnog statusa. Sada se taj problem rješava smještajem preko udomiteljstva, gdje se pokazuje potreba za razvijanjem tog oblika zbrinjavanja starijih osoba u većoj mjeri

Dubrovačko-neretvanska -u Dubrovačko-neretvanskoj županiji djeluje 13 ustanova socijalne skrbi – od toga tri privatna (2 obiteljska i jedan od osnivača vjerske zajednice)

-od 2017. do  2020. godine za materijalne rashode i rashode za zaposlene, investicijsko održavanje i nabava opreme doznačeno je domovima za starije osobe kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija ukupno 41.300.065,00 kuna

-izdvaja se iznos od 120.000 kuna za prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

 

Zagrebačka Županija nema dom za starije i nemoćne u svom vlasništvu odnosno nije osnivač niti jednog doma. Trenutno na području Zagrebačke županije postoji oko 130 pružatelja socijalnih usluga.
Krapinsko-zagorska Županija inače nije osnivač ni jednog doma socijalne skrbi za starije osobe

Na području KZŽ djeluje ukupno 29 pružatelja usluge smještaja – 11 obiteljskih domova s kapacitetom od 170 korisnika,  1 obiteljski dom za osobe s tjelesnim i intelektualnim i osjetilnim oštećenjima koji smještava ukupno 9 korisnika i  8 ustanova koje smještavaju starije i nemoćne osobe, kapaciteta 446 korisnika

Ukupno kapacitet smještaja za starije i nemoćne osobe u obiteljskim domovima i ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije iznosi 616 korisnika

Koprivničko-križevačka -1 županijski dom za starije, 6 privatnih domova-ustanova, 8 privatnih domova pravnih osoba i obrta, 17 obiteljskih domova za starije

-Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica financiran je ove godine s osiguranih 6.227.245 kuna (decentralizirana sredstva)

Varaždinska -Najveći problem s kojim se u ovom trenutku suočava Varaždinska županija kao osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin jest nedostatak kriterija prema kojima se raspodjeljuju decentralizirana financijska sredstva

-u usporedbi s drugim domovima, Domu Varaždin godinama se dodijeljuje višestruko manji iznos, oko 3.000.000 kuna godišnje

-oko 2.000 ljudi čeka mjesto u Domu za starije i nemoćne Varaždin

-11 ustanova – domova za starije i osobe s invaliditetom i psihički bolesne osobe,   29 obiteljskih domova

-u 2020. osigurala 4.410.320,50 kuna za dom Varaždin za podmirivanje razlike ukupnih prihoda i rashoda