Rad stranaca u Hrvatskoj i Ugovor o radu na određeno

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u mišljenju od 12. veljače 2021. godine (KLASA: 110-01/21-01/25, Ur broj: 524-03-01-01/3-21-2) ističe kako poslodavci s državljanima trećih zemalja sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme s unaprijed utvrđenim rokom trajanja koji se veže uz rok trajanja radne dozvole, iz čega je za zaključiti da postoji mogućnost za sklapanje ugovora o radu sa strancima u trajanju duljem od 3 godine.

Budući da se većina domova (obiteljskih domova, ustanova socijalne skrbi) susreće sa teškoćama u pronalasku radne snage (njegovatelja, medicinskih sestara, kuharica i ostalih radnika) nemali broj domova prisiljen je zapošljavati strance – državljane trećih zemalja.

Sukladno odredbama Zakona o radu, radni odnos zasniva se ugovorom o radu, s time da se u pravilu  ugovor o radu sklapa na neodređeno vrijeme a iznimno se može sklopiti i na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog.

Odredbom čl. 12. st. 3. Zakona o radu utvrđeno je najdulje dopušteno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme tako da ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme ne smije biti neprekidno dulje od 3 godine osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih okolnosti dopušteno zakonom ili kolektivnom ugovorom.

Zakon o strancima određuje uvjete pod kojima državljani trećih zemalja mogu raditi u RH a to je na temelju izdane radne dozvole koju izdaje MUP a koja državljaninu treće zemlje omogućuje rad i privremeni boravak u RH.

Dozvola za rad državljanima trećih zemalja izdaje se na vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu, a najdulje na godinu dana.

U pravilu poslodavci s takvim radnicima sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme s unaprijed utvrđenim rokom trajanja a koji se veže uz rok važenja radne dozvole. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji o socijalne politike 12. veljače 2021. godine navodi kako u slučaju zapošljavanja radnika stranaca – državljana trećih zemalja, koji imaju radnu dozvolu, postoji mogućnost sklapanja više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme čije je ukupno trajanje neprekinuto duže od 3 godine.

Radmila Trivić, odvjetnica