Dodatne subvencije za domove za starije – plin/struja/toplinska energija

Autor:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 05.10.2022 objavilo je Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj – faza II.

Domovima za starije i ostalim pružateljima drugih socijalnih usluga, koji ispunjavaju uvjete, bit će osigurana sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili toplinske energije i/ili plina u periodu od 01.09.2022 do 31.03.2023.

IZNOSI ODOBRENIH SREDSTAVA

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 10.580.600 kn (1.404.419,67 EUR, fiksni tečaja konverzije 7,53450 kn = 1 euro) , a najveći dodijeljeni iznos pružatelju usluga po pojedinoj prijavi je 4.000 kn.

Iznosi mjesečne podrške po pružatelju izgledat će ovako:

Obiteljski domovi za starije –  1.000,00 kn mjesečno (132, 72 €)

Pružatelji usluga do 20 korisnika – 2.000,00 kn mjesečno (265,45 €)

Pružatelji od 21-50 korisnika – 3.000,00 kn mjesečno (398,17 €)

Pružatelji usluga s više od 51 korisnika – 4.000,00 kn mjesečno (530,89 €)

Pružatelji usluge priprema i dostava obroka – 600,00 kn mjesečno (79,63 €)

(Fiksni tečaj konverzije 1 Eur = 7,53450 HRK)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ENERGIJE I UVJETI

 • Za prihvatljive troškove moraju biti izdani valjani računi koji se odnose na prihvatljiv period financiranja, to za električnu energiju i/ili plin i/ili toplinsku energiju.
 • Iz financiranja su isključeni energenti poput peleta, drva, lož-ulja.

Pravo prijave NEMAJU:

 • pružatelji socijalnih usluga koji istovremeno koriste Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje podizetnike koje provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-m.
 • pružatelji socijalnih usluga koji imaju već odobrenu financijsku podršku od Ministarstva temeljem javnog poziva iz travnja ove godine

Ako se utvrdi da postoji dvostruko financiranje, od korisnika će se zatražiti povrat sredstava.

PRIJAVA NA POZIV

Prijava se sadrži od ovih obveznih koraka:

Na e-mail  energenti@mrosp.hr poslati skenirane sljedeće dokumente:

  1. Prijavni obrazac –  OBRAZAC 1
  2. Lista korisnika usluge smještaja (osobno ime i OIB) – OBRAZAC 2
  3. Izjava o istinistosti/točnosti podataka u Prijavi i pripadajućim obrascima potpisana od strane ovlaštene osobe pružatelja socijalnih usluga i pečatirana – OBRAZAC 3
  4. Skenirana Preslika zadnjeg računa za električnu/toplinsku energiju/plin za rujan 2022
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i nekorištenju programa dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-m. – OBRAZAC 4

Rok za slanje prijave je 21. listopad 2022.godine do 15 sati.

ODLUKE O FINANCIRANJU

Sve pristigle prijave prolazit će proceduru pregleda i procjene propisanih uvjeta te će se nakon toga donijeti odluka o financiranju, o kojoj će biti obaviješteni svi prijavitelji, a bit će objavljena na mrežnim stranicama Minisitarstva (Natječaji, pozivi i zapošljavanje).

Bit će moguće uložiti i prigovor na Odluku o financiranju u roku od 8 dana od primitka obavijesti o razlozima ne uvrštanja u Odluku.

Okvirni rok za dononošenje Odluke o financiranju je 31.10.2022.

 

Tekst poziva, upute i obrasce možete naći i na stranicama Ministarstva na ovom LINKU.

Za ostala pitanja obratite se na mail i kontakt podatke Ministarstva