Subvencije energenata za domove za starije

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je javni poziv temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH (objavljene u NNN 31/22)

Domovima za starije i ostalim pružateljima drugih socijalnih usluga će biti osigurana sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili toplinske energije i/ili plina u periodu od 01.04.2022 do 31.03.2023.

IZNOSI ODOBRENIH SREDSTAVA

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 21 milijun kuna, a najveći dodijeljeni iznos pružatelju usluga po pojedinoj prijavi je 48.000 kn. Procijenjeni okvirni broj pružatelja socijalnih usluga koji će ostvariti pravo na ovu naknadu je 800-1100.

Iznosi mjesečne podrške po pružatelju izgledat će ovako:

Obiteljski domovi za starije –  1.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluga do 20 korisnika – 2.000,00 kn mjesečno

Pružatelji od 21-50 korisnika – 3.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluga s više od 51 korisnika – 4.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluge priprema i dostava obroka – 600,00 kn mjesečno

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ENERGIJE I UVJETI

 • Za prihvatljive troškove moraju biti izdani valjani računi koji se odnose na prihvatljiv period financiranja, to za električnu energiju i/ili plin i/ili toplinsku energiju.
 • Iz financiranja su isključeni energenti poput peleta, drva, lož-ulja.
 • Domovi za starije koji pružaju uslugu u prostoru s Ugovorom o zakupu (računi nisu na predstavnika doma ili na dom za starije) dužni su priložiti i ugovor o zakupu
 • Domovi za starije koji su tek započeli s radom, pa nisu bili u mogućnosti dostaviti prvi račun (iz prethodne godine), dužni su dostaviti i rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta, odnosno licencu
 • nije moguće koristiti financiranje Ministarstva zajedno s financiranjem troškova energije iz nekih drugih programa i projekata. Ukoliko se utvrdi da postoji dvostruko financiranje, od korisnika će se zatražiti povrat sredstava

PRIJAVA NA POZIV

Prijava se sastoji od ovih obveznih koraka:

 1. Registracija i prijava putem poveznice PRIJAVNI OBRAZAC – Google Forms
 2. Na e-mail  energenti@mrosp.hr poslati skenirane sljedeće dokumente:
  1. Prijavni obrazac
  2. Preslika zadnjeg računa za električnu/toplinsku energiju/plin iz 2022
  3. Lista korisnika usluge smještaja (osobno ime i OIB)
  4. Izjava potpisana od strane ovlaštene osobe pružatelja socijalnih usluga o istinistosti/točnosti podataka u Prijavi i pripadajućim obrascima
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i nekorištenju programa dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAg-BICRO-om.

Rok za slanje prijave je 22. travnja 2022.godine do 15 sati.

ODLUKE O FINANCIRANJU

Sve pristigle prijave prolazit će proceduru pregleda i procjene propisanih uvjeta te će se nakon toga donijeti odluka o financiranju, o kojoj će biti obaviješteni svi prijavitelji, a bit će objavljena na mrežnim stranicama Minisitarstva (Natječaji, pozivi i zapošljavanje).

Bit će moguće uložiti i prigovor na Odluku o financiranju u roku od 8 dana od primitka obavijesti o razlozima ne uvrštanja u Odluku.

Okvirni rok za dononošenje Odluke o financiranju je 29.04.2022.

 

Tekst poziva, upute i obrasce možete naći i na stranicama Ministarstva na ovom LINKU.

Za ostala pitanja obratite se na mail i kontakt podatke Ministarstva 

 

Photo