Računi za režije stigli, ali ne i potpore Ministarstva

Već je druga polovica svibnja, računi za energente već su u dospijeću, a odgovora na mailove ni potpore Ministarstva nema na vidiku…

Domovima za starije i ostalim pružateljima drugih socijalnih usluga koji su ispunili uvjete za subvencioniranje energenata,  biti će osigurana sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili toplinske energije i/ili plina u periodu od 01.04.2022 do 31.03.2023. Ovako bi trebala izgledati financijska podrška:

Obiteljski domovi za starije –  1.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluga do 20 korisnika – 2.000,00 kn mjesečno

Pružatelji od 21-50 korisnika – 3.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluga s više od 51 korisnika – 4.000,00 kn mjesečno

Pružatelji usluge priprema i dostava obroka – 600,00 kn mjesečno

Iako je u Javnom pozivu za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Hrvatskoj, navedeno da je rok za donošenje Odluke o financiranju 29.04.2022, bilo je jasno da do tog roka neće biti donesena ta odluka, jer je naznačeno da je taj rok indikativan. Udruga obiteljskih domova i drugih pružatelja socijalne usluge smještaja poslala je i upit i požurnicu na upit, no do danas nema odgovora.

U međuvremenu računi za struju i plin su došli pravovremeno, i to nekoliko puta veći…

Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama MINISTARSTVA